feminium

Joanna Rzymkowska


Lekarz internista – onkolog.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . Obecnie pracuje w Instytucie Onkologii w Warszawie. W Feminium wykonuje USg piersi, jamy brzusznej oraz tarczycy.