Chirurgia Cennik

Chirurgia Cennik

  1. Konsultacja chirurgiczna: 200zł
  2. Wycięcie zmiany skórnej/kaszaka/tłuszczaka: 250-400zł (w zależności o wielkości i lokalizacji zmiany)
  3. Wizyta kontrola ze zdjęciem szwów po zabiegu w CM Feminium: 100zł
  4. Zdjęcie szwów/ zmiana opatrunku z konsultacja po zabiegu wykonywanym poza CM Feminium: 150zł
  5. Drobne zabiegi chirurgiczne (nacięcie ropnia, zastrzału): 150-200zł
  6. Leczenie ran przewlekłych: (cena ustalana indywidualnie po konsultacji chirurgiczne).
  7. Badanie histopatologiczne wyciętej zmiany: 100zł